Hamam böceği sorunları

Hamam böceği, ilaçlama firmaları tarafından ilaçlama uygulatılması konusunda sıkça hizmet alınan bir haşere türüdür. Çünkü oldukça tehlikeli ve sıklıkla karşılaşılan bir haşere türüdür. İnsan gıdalarıyla beslendiklerinde yiyeceklere zarar verirler. Yiyeceklere ya da arayışta olduklarından etrafa bıraktıkları salya ve dışkılar yoluyla da insanların sağlık sorunlarına sebep olurlar. Bulaştırdıkları birçok hastalık nedeniyle insanlar zor günler geçirir. Verdikleri her türlü sorun karşısında kalmamak adına hamam böceğinden kurtulmak şarttır. Hamam böceği sorunları ile karşı karşıya kaldıysanız hamam böceği ilaçlama hizmeti de veren böcek ilaçlama şirketleri ile irtibat kurmanız sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Devamını oku

Teşkilâtı Gösterme Yolları

 

Teşkilâtı Gösterme Yolları

Baş idarecinin en yukarıda ve ast birliklerin onun altında piramit şeklinde gösterilmesi bir hayli yaygın bir uygulamadır; bazen aynı düzen yukarıdan aşağıya yerine soldan sağa da kullanılmaktadır. Teşkilât yapısını gösterirken çoğu zaman birbirine benzeyen birimler aynı hizada gösterilir ve kutunun ve baskının büyüklük ve kalınlığı nispî statüyü gösterir. Bununla beraber, değişmez kurallar yoktur ve şemayı yapan, ilişkileri göstermek için kendi bulduğu yeni usuller kullanabilir.

Devamını oku

Operasyonel Hedefler

 

Operasyonel Hedefler

Planlar hiyerarşisinin bir misalle izahı için, Amerika Birleşik Devletlerinin soğuk harp sırasında Demir Perde gerisindeki memleketlere yönelttiği «Amerika’nın Sesi» radyo programı ile ilgili olarak ortaya çıkan çeşitli meseleleri ele alabiliriz. Amerikan Kongresi ve Dış işleri Bakanlığı için ana mesele, hiç şüphesiz, Birleşik Devletlerin hiç olmazsa o devrede, bir yabancı devlet vatandaşlarının inançlarıyle meşgul olup olmaması meselesiydi. Bu mesele olumlu bir karara bağlandıktan sonra, bu inançlara etkili olmak için, radyonun oynayacağı rol de dahil olmak üzere, çeşitli planlar hazırlanması gerekti. Bundan sonra, radyo istasyonlarının yeri, güçleri, dalga uzunlukları ve benzeri hususlar için teknik planlar hazırlanması ve program çeşitlerinin kararlaştırılması icap etti. Örneğin, haberler mi yoksa caz müziği ve Amerika kültürünü temsil eden diğer yayınlar mı yapılacağı hususunun kararlaştırılması, yönetimi için belirli metotların tespiti icabetti. Ve nihayet herhangi bir yayından önce, dakikanın kesirlerine kadar inen bir zaman cetveli ve hemen hemen okunacak her kelimeyi tespit eden bir metin hazırlanması gerekti. Bu örnekte planlama, dış politikadan gramofonun iğnesinin değiştirilmesine kadar geniş bir sahayı kaplıyordu.

Devamını oku

Gayeler

 

Gayeler

Diğer bir şirket, «fabrikalarının bulunduğu topluluklarda iyi bir hemşeri olmak» gayesini incelemiş ve bunun hemşerilerin fabrikalara birçok bakımlardan daha az muhtaç olmalarını temin suretiyle sağlanabileceği sonucuna varmıştır. Bu karardan doğan ikincil gayeler, bu topluluklara diğer çeşit sanayii çekmek, şirkete ait evleri satmak, şirkete ait bir parkın idaresini belediyeye bırakmak ve belediyeyi bir genel sekreter istihdamına teşvik etmek gibi hususları da içine alıyordu.

Devamını oku

Birim Maliyet Usulü

Sanayileşmiş ülkelerde, özellikle Birleşik Amerika’da bir birim kaliteli yatırım maliyeti, çeşitli sanayiler için hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır. Bu birim maliyetlerden yararlanarak yapılması düşünülen yatırım maliyetini tahmin etmek mümkündür. Amerika Birleşik Devirlerinde ortalama kapasiteler esas alınmak suretiyle çeşitli sanayi kollu 1′inda bir ton kapasite için gerekli yatırım tutarı dolar olarak verilmektedir.

Devamını oku

Personel Tedariki

Personel Tedariki

İşletmeler, boş poziyonlan doldurmak için genellikle gazete ve dergilere duyular verme yoluna gitmektedir. Eğer alt kademede çalıştırılacak işgören tedarik edilecekse, bunların en çok okuyabilecekleri gazete ve dergilere duyuru verilir. Özellikle mühendis, mimar, ekonomist, muhasebecilik gibi mesleklerde i ;gören arayanlar, mesleki yayınlara, hangi nitekliklerc sahip personel arandığım belirten duyurular vererek, uygun personelin çalışmak amacıyla işletmeye başvurmaları sağlanır. Duyuruların hangi gazete ve dergilere verileceği, bunların hangi günkü nüshalarında ve sayfalarında yer alacağı konusuna dikkat etmek gerekir.
Gazete ve dergilere verilen duyuruların içeriklerinin açık, anlaşılır ve yanlış anlamalara yol açmayacak biçimde olması şarttır.Böylece personel tedarikinde zaman kaybı önlenirken istenilen niteliklere sahip olmayanların başvurmaları engellenmiş olur.

Devamını oku

İşletmelerde Kârın Maksimizasyonu

 

İşletmelerde Kârın Maksimizasyonu

İşletmenin kârı, doğrudan doğruya kendi gider yapışma ve ürettiği malın satışından elde edeceği gelire bağlıdır. Bu iki değişkeni bilen bir işletme için kârını maksimum yapacak üretim miktarını belirlemek nisbeten kolay olacaktır.
İşletmelerde kârın maksimizasyonu, işletmenin faaliyette bulunduğu piyasa türlerine göre, ayrı ayrı göreceğiz.

Devamını oku

Bursa böcek ilaçlama şirketleri verdikleri hizmetler

Bursa ilaçlama şirketleri, böcek, haşere, kemirgen sorunlarınızda uzman ekipleriyle uyguladıkları ilaçlamalarla sizlere yardımcı olmakta olan firmalardır. Bursa, kalabalık bir şehirdir ve buna bağlı olarak da böcek sorunları her geçen gün artmaktadır. Buna engel olunmaması durumunda yaşanılası ve güzelliklerin oldukça fazla bulunduğu bu şehirde bir çok yer, mekan ve alan kullanılamaz hale gelir. Bu nedenle ufacık bir böceğin bile yok edilmesi ihmal edilemez bir konudur. İnsanlar böceklerden kurtulmak için bursa böcek ilaçlama firmaları ile irtibat kurarak, bu firmalardan yardım alabilirler.

Devamını oku